Gairmeacha

Fostaíocht le TII

Tá Bonneagar Iompair Éireann freagrach as gréasáin bóithre agus iarnróid éadroim na tíre a bhainistiú agus a fheabhsú. Tá foireann TII lonnaithe ina oifigí i mBaile Átha Cliath agus in oifigí réigiúnacha agus tionscadail. D’fhonn na seirbhísí seo a sholáthar tá daoine fostaithe ag TII ó raon fairsing cúlraí gairmiúla, riaracháin agus teicniúla. Is fostóir comhionannais é TII. 

I gcomhréir le Cleachtas na hEarnála Poiblí déanaimid daoine a earcú ar bhonn a gcumais agus déantar folúntais a fhógairt ar ár suíomh gréasáin ag Folúntais Reatha.  

Socrúcháin Oibre Dalta

Glacann Bonneagar Iompair Éireann tairiscintí ó am go céile Socrúcháin Oibre Dalta neamhíoctha laistigh de roinnt de a ranna.

Má tá suim agat i a Socrúcháin Oibre Dalta taobh istigh de TII téigh i dteagmháil le jobs@tii.ie.